Welcome to Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre

 

 

Hoạt động Đoàn

Hoạt động Hội

Hoạt động Đội

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

Gương thanh niên tiêu biểu

Tin tức cơ sở

Thanh niên Khởi nghiệp

Hành Trình Di Chúc Theo Dấu Chân Bác

“Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu...”. Đó là những lời mà Chủ...

Mô hình hay

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Lý luận Chính trị